Každé naše zařízení je vyvíjeno s cílem zajistit jeho co největší odolnost, aby spolehlivě a bezpečně fungovalo i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách. Pokud přesto zjistíte závadu, můžete její příčinu rychle lokalizovat pomocí níže uvedených diagnostických opatření. Zde uvedená opatření se týkají snímačů, které jsou již déle než 3 měsíce ve spolehlivém provozu. Pokud se naopak vaše problémy vyskytly během uvádění do provozu, klikněte zde.

Otázka A: Proč můj snímač průtoku ve vzduchové části reaguje se zpožděním pouze při průtoku?

Částice nečistot (např. prach, žmolky, saze, pyl, částečky rzi, mastnota, vápenaté usazeniny, ale také přísady, jako jsou maziva apod.) v proudícím vzduchu mohou způsobit usazeniny na prvcích snímače, které mohou zhoršit a změnit reakční chování. Pokud se tedy odezva zhorší, doporučujeme jako první krok vyčištění senzoru.

Otázka B: Proč můj snímač průtoku nereaguje, když je průtok přítomen?

V prvním kroku zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení napájení, tj. zda se při připojení síťového napětí nerozsvítí zelená LED dioda. Současně zkontrolujte, zda bylo použito správné napětí.

Pokud je tento test pozitivní, doporučujeme snímač vyjmout a odpojit od síťového napětí, aby bylo možné zkontrolovat funkci jednotlivých součástí a jejich dobrý stav. čistý.

Otázka C: Proč můj snímač průtoku ve vodní oblasti reaguje pouze se zpožděním nebo již nereaguje při průtoku?

Naše senzory jsou určeny pro použití ve sladké vodě s obsahem glykolu až 30 %*. Při vyšším obsahu glykolu se teplo generované senzorem již neodvádí, což vede ke zkreslení výsledku měření. K podobné chybě může dojít také v důsledku znečištění vody (např. vápenatými usazeninami, mazivy atd.). Pokud se vám to stane, vyjměte snímač, vyčistěte jej mýdlovou vodou a případně snižte obsah glykolu v systému pod 30 %.

*Pokud jste v minulosti používali snímač bez problémů i přes obsah glykolu nad 30 %, je možné, že změna reakce je způsobena změnou typu glykolu, protože v závislosti na typu je možné použití i s více než 30 % glykolu.