Zprávy

Oblasti použití a funkce převodníků diferenčního tlaku

Obsah

Převodníky diferenčního tlaku jsou sofistikovaná senzorová zařízení používaná v různých průmyslových aplikacích ke sledování a kontrole rozdílu tlaku mezi dvěma body v systému. V tomto článku se zaměříme na to, jak převodníky diferenčního tlaku fungují, a vysvětlíme, jak tyto snímače přispívají k účinnosti a bezpečnosti řízení procesů.

 

Co je to převodník diferenčního tlaku nebo snímač diferenčního tlaku?

Snímač diferenčního tlaku je přístroj, který pomáhá měřit rozdíl tlaku mezi dvěma body. Na rozdíl od převodníků relativního nebo absolutního tlaku, které měří tlak ve vztahu k okolnímu tlaku nebo vakuu, se převodník diferenčního tlaku specializuje na měření rozdílu - kritické veličiny v mnoha průmyslových aplikacích, jako je monitorování filtrů, sledování průtoku a měření hladiny v zásobnících.

 

Jaké jsou typické oblasti použití převodníků diferenčního tlaku?

Jednou z hlavních oblastí použití převodníku diferenčního tlaku je monitorování filtrů. Filtry se používají v mnoha průmyslových provozech k odfiltrování částic nečistot z kapalin nebo plynů. Neustálé monitorování filtračního systému je klíčové pro efektivní provoz a zabraňuje možným poruchám v důsledku zanesení filtrů. Snímač diferenčního tlaku nepřetržitě měří rozdíl tlaků před a za filtrem a vydává alarmy, pokud tato hodnota překročí stanovenou mez. To umožňuje včasnou reakci a případné problémy s filtračním systémem lze odstranit.

Použití snímače diferenčního tlaku hraje důležitou roli při monitorování průtoku, například měřením rozdílu tlaku mezi vstupem a výstupem systému v potrubních systémech a výpočtem objemového průtoku na základě rozdílu tlaku.

Snímače diferenčního tlaku se používají k monitorování hladiny náplně a měří rozdíl tlaku mezi spodní částí nádoby a médiem nad ní. Na základě tohoto měření lze pak určit přesnou hladinu náplně.

Jaké jsou typické příklady použití převodníku diferenčního tlaku?

  • Systémy HVAC: Řízení tlaku vzduchu ve větracích systémech pro úsporu energie a zlepšení komfortu.
  • zpracovatelský průmysl: Monitorování filtrů a čerpadel pro zajištění stálé kvality výrobků.
  • Zdravotnická technika: Měření tlaku v systémech přívodu medicinálních plynů pro bezpečnou péči o pacienty.

 

Jak fungují převodníky diferenčního tlaku?

Převodníky diferenčního tlaku převádějí měřený diferenční tlak na elektrický signál, obvykle 4-20 mA nebo 0-10 V, který lze následně použít k řízení a monitorování procesu.

Princip funkce je zde poměrně jednoduchý: uvnitř převodníku je membrána citlivá na tlak, která se pohybuje v závislosti na rozdílu tlaku mezi dvěma připojenými tlakovými přípojkami. V dalším kroku je tento pohyb převeden vysoce přesným snímačem na elektrický signál, který je úměrný rozdílu tlaků.

 

Součásti a princip měření převodníku diferenčního tlaku

  1. Měřicí buňka: Základem každého převodníku diferenčního tlaku je měřicí buňka, často označovaná jako senzor. Skládá se z jedné nebo více membrán, které pružně reagují na změny tlaku. Tyto membrány oddělují dvě tlakové komory a v případě tlakových rozdílů se vychylují.
  1. Snímač tlaku: Průhyb membrány se převádí na elektrický signál pomocí snímače tlaku, jako jsou tenzometry, kapacitní snímače nebo piezorezistivní snímače. Snímač tlaku detekuje tuto mechanickou změnu a převádí ji na měřitelný signál, často ve formě změny napětí.
  1. Zpracování signálu: Elektrický signál je pak zesílen a kompenzován elektronickou jednotkou vysílače. Algoritmy zpracování signálu zajišťují minimalizaci rušivých veličin, jako jsou vlivy teploty.
  1. Výstupní signál: Zpracovaný signál se pak převede na standardizovaný výstupní signál, který je vhodný pro průmyslové řídicí a regulační systémy. Standardní formáty jsou 4-20 mA nebo 0-10 V.

Přesnost měření převodníku diferenčního tlaku závisí zejména na přesnosti měřicí buňky a kvalitě zpracování signálu. Moderní přístroje nabízejí vysoce rozvinuté funkce, jako je autodiagnostika a palubní kalibrace, které umožňují vysokou spolehlivost a krátké intervaly údržby.

Inovativní řešení od společnosti SEIKOM Electronic

S objemovým průtokoměrem RLSWR8 nabízí společnost SEIKOM Electronic osvědčené řešení pro kalorimetrické měření objemového průtoku. RLSWR8 je k dispozici v různých verzích, a proto jej lze optimálně přizpůsobit pro různé průmyslové aplikace. Standardní verze je vhodná pro média do 80 °C, zatímco speciálně vyvinutá verze umožňuje měřit média až do 350 °C.

Máte nějaké dotazy nebo si chcete o své žádosti promluvit s některým z našich odborníků?

Kontaktujte nás nyní!

Nákupní košík

Přihlásit se

Ještě nemáte účet?

Obchod
Seznam přání
0 položky Košík
Můj účet

Poptejte produkt nyní!

Poptejte svůj požadovaný produkt a získejte
Exkluzivní rady a nabídky!

Rádi vám zavoláme zpět: