SEIKOM-Electronic zet zich in voor de bescherming van mens en milieu door gevaarlijke stoffen in onze producten te vermijden. Wij kopen verantwoord in en optimaliseren waar mogelijk onze afval-, sorteer- en recyclingprocessen.

Wij voldoen aan lokale en internationale eisen inzake chemicaliën, afval en inkoop.

REACH

SEIKOM-Electronic voldoet aan de eisen van de EU-verordening EG 1907/2006 met wijzigingen, REACH (Registration, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Wij werken voortdurend samen met onze leveranciers om de chemische stoffen in onze producten bij te houden.

Als onderdeel van een duurzame strategie controleren wij de status van REACH en zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onderdelen. Wij zullen handelen in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 indien SVHC worden gebruikt in concentraties boven de gespecificeerde grenswaarden.

RoHS3

SEIKOM-Electronic voldoet aan de eisen van RoHS3, d.w.z. de Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU (RoHS2) met wijzigingen, waaronder Richtlijn 2015/863/EU (RoHS3).

In het algemeen vallen onze producten onder categorie 9: Meet- en regelapparatuur.

Hoewel wij reserveonderdelen produceren voor producten die vóór 2006 op de markt zijn gebracht en die zijn vrijgesteld van de RoHS-richtlijn, blijven wij onze processen, materialen, enz. aanpassen aan de behoeften van onze klanten.

WEEE

SEIKOM-Electronic voldoet aan de eisen van de WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), die de inzameling en recycling van alle soorten elektronisch afval voorschrijft en fabrikanten verplicht elektronisch afval in te zamelen en te verwijderen.

Wij voldoen aan onze verplichtingen door samen te werken met BellandVision en zijn geregistreerd bij LUCID (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) onder registratienummer DE594 585 250 222 9.

Afvalscheiding en recycling

Wij hebben strikte interne procedures voor afvalverwerking die aan alle plaatselijke en nationale voorschriften voldoen of deze overtreffen.

Mineralen uit conflictgebieden

Een bijzondere uitdaging vormen de zogenaamde conflictmineralen, die worden genoemd in de Amerikaanse Dodd-Frank Act, sectie 1502, en in Verordening (EU) 2017/821. Wij streven ernaar te voorkomen dat de mineralen die in onze producten worden gebruikt, worden gebruikt op manieren die conflicten in de Democratische Republiek Congo of naburige landen financieren.

Aangezien wij geen van deze mineralen rechtstreeks betrekken, zijn onze inspanningen erop gericht ervoor te zorgen dat onze leveranciers zich net zo inzetten als wij.