In explosiegevaarlijke omgevingen is de bewaking van luchtstromen van groot belang. Voor dit doel hebben wij de stromingsmonitoren NLSW®45-3 Ex en NLSW®75-A Ex is samen met de F3.x Ex-sondes ontwikkeld en gecertificeerd. Beide apparaten voldoen aan de eisen voor luchtbewaking in ATEX-zones 2 en 1. 

Afhankelijk van de eisen die aan het uitgangssignaal worden gesteld, kan een debietmeter (NLSW®45-3 Ex) of een debietmeter met relatieve analoge uitgang (0-10 V, 4-20 mA) en relaisuitgang (NLSW®75-A Ex) wordt gebruikt.

De evaluatie-eenheid en de meegeleverde Zener-barrières worden buiten de gevaarlijke zone geïnstalleerd. De sensoren worden binnen de gevaarlijke zone geïnstalleerd en hebben een standaard kabellengte van 2,5 m. Op verzoek kan de kabel bij de sensor tot 30 m worden verlengd.

Voorbeeldige toepassingsgebieden

Chemische fabrieken

Bewaking van de juiste luchttoevoer

Verfsystemen

Bewaking van een constante overdruk in productieruimten

Riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties

Toezicht op de luchtcirculatie in klaringsinstallaties

Beschikbare apparaten (productfeed)

Met evaluatie-eenheid en aparte sensor

Andere onderwerpen