Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób SEIKOM Electronic (dalej również - "Administrator", "Właściciel", "my", "nas" lub "nasz") przetwarza informacje i dane osobowe na stronie internetowej https://seikom-electronic.de/ oraz na wszelkich innych formach medialnych, kanałach medialnych, stronach mobilnych lub aplikacjach mobilnych powiązanych, połączonych lub w inny sposób powiązanych z nimi (dalej - Strona internetowa).

Staramy się chronić wszystkie dane osobowe, które otrzymujemy lub generujemy. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności" lub "Polityka") wyjaśnia nasze praktyki w zakresie prywatności dla odwiedzających. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia również rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych, środki, za pomocą których je gromadzimy, cele, dla których je gromadzimy oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy, przetwarzamy, chronimy i udostępniamy.

Prosimy o pełne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności przed przesłaniem jakichkolwiek informacji na tę stronę. Uzyskując dostęp lub korzystając z tej strony internetowej w dowolnym celu i przekazując nam swoje dane osobowe, zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej polityki. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej Polityki Prywatności, prosimy nie korzystać z tej strony internetowej lub jakichkolwiek innych naszych usług i nie przekazywać nam żadnych danych osobowych.

Administrator danych: SEIKOM Electronic GmbH & Co. KG, adres prawny: Fortunastraße 20, 42489 Wülfrath, Niemcy

Dane kontaktowe: Adres e-mail: info@seikom-electronic.com

Dane osobowe (lub dane) - wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami - w tym osobisty numer identyfikacyjny - umożliwiają identyfikację lub ustalenie tożsamości osoby fizycznej.

Usage data - information collected automatically through this website (or through third party services used on this website), such as: the IP addresses or domain names of the computers used by the users of this website, the URI (Uniform Resource Identifier) addresses, the time of the request, the method used to submit the request to the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the status of the server's response (successful result, error, etc.), the country of origin, the name of the server, the name of the user who submitted the request, the name of the user who received the response, the name of the user who sent the request, the name of the user who received the response, etc.), the country of origin, the name of the server, the name of the user who sent the request, the name of the user who received the response, the name of the user who received the request, etc. ), kraj pochodzenia, nazwa serwera, nazwa użytkownika, który dokonał żądania, nazwa użytkownika, który dokonał żądania, nazwa użytkownika, który otrzymał odpowiedź, nazwa serwera, nazwa użytkownika, który otrzymał odpowiedź, nazwa użytkownika, który otrzymał odpowiedź. ), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie witryny) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w obrębie witryny, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego użytkownika.

Użytkownik - Osoba, która korzysta z tej strony internetowej i która jest taka sama jak osoba, której dane dotyczą, chyba że zaznaczono inaczej.

Osoba, której dane dotyczą - Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą.

Przetwarzający dane (lub Administrator danych) - Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Administrator danych (lub Właściciel) - Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z niniejszej strony internetowej. Administratorem danych jest właściciel tej strony internetowej, chyba że zaznaczono inaczej.

Ta część wyjaśnia w sposób ogólny źródła i środki, za pomocą których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe.

- Zamów nasze usługi

Gdy zamawiasz nasze usługi, Twoje dane kontaktowe, płatnicze i identyfikacyjne są wykorzystywane do realizacji zamówienia i świadczenia naszych usług.

- Skontaktuj się z nami

Jeśli skontaktujesz się z nami w związku z którąś z naszych usług (za pośrednictwem poczty elektronicznej), możemy zebrać i zachować Twoje dane kontaktowe i komunikację w celu przetworzenia Twojego zapytania i zachowania zapisu komunikacji.

- Inne sposoby gromadzenia środków.  Gromadzimy dane osobowe na różne sposoby, w tym:

- Kiedy dobrowolnie przekazujesz nam dane osobowe, komunikujesz się z nami, płacisz za nasze usługi, które mogą pojawić się na naszej stronie internetowej lub korzystasz z jakichkolwiek naszych usług;

- Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy zbierać informacje o lokalizacji i inne informacje z używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej;

- Kiedy dostarczasz nam pewne informacje techniczne poprzez swoją komunikację z nami, takie jak adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja, system operacyjny urządzenia i inne technologie, których używasz, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej lub komunikować się z nami;

- Od stron trzecich i źródeł publicznych, w tym dostawców usług analizy danych dla naszych własnych stron w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram

Dane osobowe, które gromadzimy, różnią się w zależności od użytkownika, transakcji i celu, ale naszym głównym celem jest skuteczne i satysfakcjonujące prowadzenie naszej działalności oraz powiązane cele prawne.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszystkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub ujawnione za pośrednictwem tej strony internetowej i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na ujawnienie tych danych Właścicielowi.

Dane dotyczące użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia właścicielowi świadczenia usług, wypełniania obowiązków prawnych, odpowiadania na wnioski egzekucyjne, ochrony swoich praw i interesów (lub praw i interesów użytkowników lub osób trzecich), wykrywania złośliwych lub oszukańczych działań, a także w celu kontaktowania się z użytkownikiem i wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem listy mailingowej. Użytkowników, którzy nie są pewni, jakie dane osobowe są obowiązkowe, zapraszamy do kontaktu z właścicielem.

Ogólnie rzecz biorąc, zbieramy następujące dane:

- Informacje, które użytkownik podaje podczas komunikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, tworzenia konta lub zamawiania naszych produktów;

- Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich, takich jak dostawca stron internetowych lub witryn, dotyczące korzystania z naszej strony internetowej na stronach internetowych lub urządzeniach osób trzecich;

- Informacje o lokalizacji, w tym informacje o lokalizacji dostarczone przez urządzenie mobilne lub inne urządzenie, które wchodzi w interakcję z naszą stroną internetową (w tym za pośrednictwem technologii beacon) lub które jest powiązane z Państwa adresem IP, w przypadku gdy jesteśmy prawnie upoważnieni do przetwarzania tych informacji;

- Informacje o aktywności dotyczące korzystania przez Ciebie i osoby, które upoważnisz poprzez swoje konto na naszej stronie internetowej, takie jak usługi, które świadczysz, jak często korzystasz z naszych usług i Twoje preferencje; oraz

- Dane dotyczące użytkowania, wyświetlania, dane techniczne i dane dotyczące urządzenia, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową na stronach internetowych lub stronach osób trzecich lub otwierasz wiadomości e-mail wysłane przez nas, w tym typ przeglądarki lub urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia i adres IP

 

Zbieramy następujące kategorie danych osobowych w celu realizacji następujących działań:

Działalność Kategorie danych osobowych

Wizyta na stronie internetowej - dane dotyczące przeglądania.

- Informacje o urządzeniu.

Skontaktuj się z naszymi zespołami wsparcia - dane identyfikacyjne.

- Dane kontaktowe (adres e-mail).

- Treść Twojego wniosku.

Umożliwienie odwiedzającym i użytkownikom wykonywania ich praw w zakresie ochrony danych - Dane identyfikacyjne.

- Dane kontaktowe.

- Treść wniosku.

- Dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wniosek.

Zgodność z wymogami prawnymi lub zarządzanie postępowaniami sądowymi - dane wymagane do udowodnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami i/lub zarządzania postępowaniami sądowymi.

Zamawianie naszych usług - dane identyfikacyjne;

- Szczegóły dotyczące płatności;

- Dane kontaktowe;

Wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy lub otrzymujemy od naszych użytkowników, do celów opisanych w niniejszej polityce oraz do innych celów biznesowych dozwolonych przez prawo, w tym do rozwijania, świadczenia i wykonywania naszych usług, udostępniania ich naszym podmiotom stowarzyszonym w powiązanych celach biznesowych oraz w następujący sposób:

- Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej, rozmowy telefonicznej lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej.

- W celu świadczenia usług i realizacji Państwa zamówień.

- Aby przetworzyć Twoje prośby: Aby przetwarzać i zarządzać Twoimi żądaniami wobec nas.

- Aby odpowiedzieć na Twoje zapytania i pytania, rozstrzygać spory, badać i rozwiązywać Twoje problemy oraz monitorować i ulepszać nasze odpowiedzi;

- Do testowania, badań, analiz oraz rozwoju produktów i usług, w tym do ulepszania naszej strony internetowej i usług;

- Aby ułatwić i przetworzyć Twoje transakcje z nami oraz z naszymi podmiotami stowarzyszonymi i partnerami biznesowymi, gdy zdecydujemy się zaoferować te usługi;

- Aby odpowiedzieć na zapytania organów ścigania oraz gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, nakaz sądowy lub regulacje rządowe;

- W innych celach: Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, określenie trendów użytkowania, określenie skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz ocena i poprawa naszych usług, marketingu i doświadczeń użytkownika.

 SEIKOM Electronic podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub nieuprawnionemu zniszczeniu danych.

Przetwarzanie danych będzie odbywać się przy użyciu komputerów i/lub instrumentów informatycznych, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz SEIKOM Electronic, w niektórych przypadkach dane mogą być również dostępne dla niektórych odpowiedzialnych stron zaangażowanych w funkcjonowanie tej strony internetowej (administracja, sprzedaż, marketing, dział prawny, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych dla osób trzecich, dostawcy usług pocztowych, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne), które mogą być wyznaczone przez SEIKOM Electronic jako procesory danych. O aktualną listę tych stron można w każdej chwili zwrócić się do administratora danych.

W zależności od lokalizacji użytkownika przekazywanie danych może wiązać się z przesyłaniem danych użytkownika do kraju innego niż jego własny. Jeśli taki transfer ma miejsce, użytkownik może dowiedzieć się więcej, czytając odpowiednie sekcje niniejszego dokumentu lub kontaktując się z SEIKOM Electronic, korzystając z informacji podanych w sekcji "Skontaktuj się z nami".

SEIKOM Electronic może przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe poza Unią Europejską (UE)/Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), ale poprosimy Cię o zgodę. Obecnie przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w Hiszpanii.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

- Odbiorcy wewnętrzni - Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom, którzy potrzebują dostępu do nich, aby wykonywać swoje obowiązki (np. zespoły wsparcia, deweloperzy itp.). Nasi pracownicy są specjalnie przeszkoleni i uwrażliwieni na wrażliwość danych osobowych oraz wymogi niezbędne do ochrony prawa do prywatności.

- Procesorzy - w celu świadczenia Usług, SEIKOM Electronic może udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom, które działają jako procesory danych.

- Partnerzy i osoby trzecie - w celu świadczenia Usług, SEIKOM Electronic może udostępniać Państwa dane osobowe zewnętrznym usługodawcom.

- Organy sądowe, administracyjne i inne organy publiczne - SEIKOM Electronic może być zobowiązany do udostępnienia lub ujawnienia niektórych Twoich danych osobowych, jeśli wymaga tego prawo, w celu wykonania nakazu sądowego, dochodzenia roszczeń lub obrony praw SEIKOM Electronic, współpracy w ramach dochodzeń (np. oszustwa, kradzieży tożsamości itp.).

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane. Dlatego:

- Dane osobowe zebrane na potrzeby umowy pomiędzy SEIKOM Electronic a użytkownikiem będą przechowywane tak długo, jak długo istnieje umowa pomiędzy stronami.

- Dane osobowe zebrane dla celów wynikających ze zgody użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik wyraził zgodę.

- Dane osobowe zebrane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów właściciela będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat uzasadnionych interesów realizowanych przez właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z właścicielem.

SEIKOM Electronic może być uprawniony do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres czasu, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie odwołana. Ponadto właściciel może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres czasu, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub na polecenie organu publicznego.

Po upływie okresu przechowywania dane osobowe muszą zostać usunięte. Dlatego po upływie okresu przechowywania nie można już dochodzić prawa do informacji, prawa do usunięcia, prawa do sprostowania i prawa do przenoszenia danych.

Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw w związku z ich danymi przetwarzanymi przez SEIKOM Electronic. W szczególności użytkownicy mają prawo do następujących czynności:

- Wycofanie zgody w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

- Sprzeciw wobec przetwarzania danych. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiedniej sekcji poniżej.

- Dostęp do danych. Użytkownicy mają prawo wiedzieć, czy dane są przetwarzane przez właściciela, uzyskać informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych danych.

- Weryfikacja i sprostowanie. Użytkownicy mają prawo do sprawdzenia poprawności swoich danych oraz do żądania ich aktualizacji lub poprawienia.

- ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Użytkownicy mają prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w pewnych okolicznościach. W takim przypadku właściciel nie będzie przetwarzał danych w celach innych niż przechowywanie danych.

- Zlecić usunięcie danych osobowych lub usunięcie ich w inny sposób. Użytkownicy mają prawo zażądać od właściciela usunięcia ich danych w określonych okolicznościach.

- odebrać swoje dane i zlecić ich przekazanie innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do swobodnego przekazywania ich, o ile jest to technicznie możliwe, innemu administratorowi danych. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika, na umowie, której stroną jest użytkownik lub na zobowiązaniach przedumownych.

- Złóż skargę. Jeśli masz nierozwiązane wątpliwości, masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych.

Wszelkie wnioski dotyczące realizacji praw użytkownika mogą być kierowane do SEIKOM Electronic za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Wnioski te mogą być składane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez właściciela tak szybko, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych przez SEIKOM Electronic, może złożyć wniosek do krajowego organu nadzorczego.

SEIKOM Electronic zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie poprzez powiadomienie użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tej witryny internetowej i/lub, w zakresie technicznie i prawnie możliwym, poprzez wysłanie użytkownikom powiadomienia za pośrednictwem informacji kontaktowych dostępnych dla SEIKOM Electronic. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wskazaną na dole strony.

Jeżeli zmiany wpływają na czynności przetwarzania oparte na zgodzie użytkownika, SEIKOM Electronic w razie potrzeby uzyska od użytkownika nową zgodę.